top of page
Verschillende Open Books

GUN JE MANUSCRIPT EEN ERVAREN REDACTEUR

Wil je meer weten? Laat je gegevens dan achter.

Je onderscheidt je als schrijver vandaag de dag alleen nog maar met een overtuigend, krachtig verteld verhaal dat stroomt, zonder storende fouten. 

(Eind)redactie manuscript

Redactiewerk houdt niet op met het corrigeren van dt-fouten. Spelfouten, interpunctie, grammaticale chaos: daar begint het mee. Maar alleen een taalkundige correctie is voor een manuscript eigenlijk nooit voldoende.

Een professioneel redacteur zet niet alleen de puntjes op de i

Het redigeren van een manuscript gaat verder dan het controleren van spelling en interpunctie. Wat is de verhaallijn? Hoe verloopt het tijdspad? Wie zijn de (hoofd)personages en hoe worden deze benoemd?

Dat is de basis voor ieder boek en juist daarin volgt de grote valstrik: Blijft de schrijver consistent? Zit het verhaal logisch in elkaar? Klopt het tijdspad, of gaan er drie weken voorbij voordat ‘komende zaterdag’ aanbreekt?

Het lijkt zo eenvoudig, maar niets is minder waar. Elke schrijver is blind voor eigen ‘eigenaardigheden’.

Hij/zij is immers ook maar een mens.

Wilt u dat de lezer jouw boek verslindt tot aan het laatste woord? Neem dan contact op met Phoenix Books

Persklaar maken

Bij het persklaar maken van een manuscript worden de laatste puntjes op de i gezet.

Een eerste tekstredactie – zeker wanneer er erg veel correcties of wijzigingen zijn aangebracht (soms wel 1000 (!) – is niet altijd foutloos. Het persklaar maken gebeurt na de opmaak van je boek. Er wordt nog een laatste keer gekeken of er geen onvolkomenheden in je tekst staan. Denk aan een vergeten leesteken of een ontbrekende spatie. Er wordt gekeken naar de ‘bladspiegel’, de verhouding tussen de tekst en het wit. Ook wordt er gekeken of er geen ‘hoerenjong’ of ‘weeskind’ in je boek voorkomt: een enkele regel boven of onder aan een pagina, die altijd vermeden moeten worden.

Waar let een tekst redacteur op bij het redigeren van een manuscript?

Een tekstredacteur strijkt het hele verhaal als het ware glad, door op meerdere gebieden de onzorgvuldigheden eruit te halen. Hij kijkt daarbij onder andere naar:

– spelling en grammatica;
– interpunctie;
– zinsopbouw;
– schrijfstijl en schrijftoon;
– consistentie;
– spanningsboog;
– plot;
– relevantie en geloofwaardigheid (dialogen, personages, gebeurtenissen)
– vertelperspectief;
– chronologische volgorde van de verhaallijn;
– eventuele clichés die je beter kunt vermijden, et cetera.

‘Blijft het dan nog wel míjn verhaal?’

Het kan eng zijn om een manuscript in te sturen voor redactie, maar ook confronterend om het terug te krijgen vol wijzigingen, opmerkingen en suggesties. Een redacteur zou kunnen voorstellen om een hele scène te schrappen, hoofdstukken om te gooien, of de titel te wijzigen waar je al aan gehecht bent geraakt … Maar je zult zien dat jouw verhaal er alleen maar beter van wordt.

Een tekst redacteur zal respect hebben en oog houden voor het feit dat het jouw verhaal is en blijft. Hij zal jouw persoonlijke schrijftoon te allen tijde behouden of zelfs versterken. Zijn doel is jou te helpen om dat wat jij wilt vertellen, helder(der) en krachtig(er) neer te zetten. Op een manier die bij jou past.

bottom of page